MỘT SỐ CHUYÊN GIA CHO RẰNG VIỆC TẬN DỤNG HYDRO TỐT NHẤT LÀ SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG BỀN VỮNG
EF GLOBAL VTOL

EF Global VTOL

04 Jul 2023

EF GLOBAL VTOL

Hydrogen có thể là nhiên liệu của tương lai, nhưng một số người cho rằng việc tận dụng tốt nhất của nó là tạo ra nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) thay vì sử dụng trực tiếp cho máy bay chạy bằng hydro chưa tồn tại trong thực tế hiện tại. Ít nhất đó là quan điểm của Phó Chủ tịch chiến lược của Rolls-Royce, Frank Moesta, trong một cuộc thảo luận tại Hội nghị và Triển lãm Hàng không doanh nghiệp Châu Âu diễn ra tại Geneva vào tháng trước.

"Thành thật mà nói, tôi không ủng hộ việc đốt hydro trong máy bay," Moesta tuyên bố. Anh muốn thấy hydro được sử dụng để tạo ra eFuels - một hình thức nhân tạo của SAF - thay vì phát triển máy bay với hệ thống động cơ hoàn toàn khác biệt. Điều này dù cho công ty của mình, một trong những nhà sản xuất động cơ máy bay hàng đầu thế giới, đang tham gia phát triển các hệ thống động cơ hydro mới, cùng với các đối tác như EasyJet.

Những nhiên liệu như vậy được tạo ra bằng cách kết hợp khí CO2 được thu nhặt trực tiếp từ không khí với hydro "xanh" hoặc hydro được sản xuất bền vững thông qua phương pháp gọi là điện phân, sử dụng điện để phân ly nước thành hydro và oxi. Các máy bay hiện có chạy bằng nhiên liệu jet-A có thể sử dụng eFuel và các loại SAF khác mà không cần phải thay đổi hệ thống động cơ của chúng.

Moesta giải thích rằng eFuel có thể được sản xuất địa phương dễ dàng hơn và bền vững hơn so với SAF thông thường, được sản xuất từ nguồn nguyên liệu thực phẩm. Điều này làm cho eFuel trở nên phổ biến hơn SAF thông thường, chỉ được sản xuất tại một số cơ sở trên thế giới hiện nay.

Đối với hàng không doanh nghiệp đặc biệt, việc tiếp cận SAF và nhiên liệu hydro sẽ là một rào cản đáng kể, Moesta lập luận. Trong khi các sân bay hàng không thương mại lớn có thể sớm áp dụng cơ sở hạ tầng cho nhiên liệu hydro và SAF, có hàng ngàn

sân bay nhỏ hỗ trợ hàng không tư nhân không có nguồn tài chính để xây dựng cơ sở hạ tầng mới đắt đỏ.

"Bạn không cần vận chuyển hàng ngàn dặm đến sân bay," Moesta nói. "Nếu bạn có sẵn năng lượng, bạn có thể sản xuất [eFuel] ngay tại đó."

Mở khóa con đường đến hydro xanh
Tuy nhiên, ngành công nghiệp hàng không vẫn chưa tìm ra cách sử dụng quy trình thu hút không khí và điện phân hydro để tạo ra eFuel, theo Erik Lindbergh, đồng sáng lập và chủ tịch điều hành của VerdeGo Aero và chủ tịch Lindbergh Foundation.

"Nếu chúng ta có thể tìm cách sản xuất hydro xanh, chúng ta cần nó trong quy trình sản xuất SAF," ông nói, và ông cũng cho rằng ngành công nghiệp cần giảm chi phí sản xuất hydro xanh từ khoảng 4 đô la cho mỗi kilogram xuống còn 1 đô la để làm cho nó khả thi về mặt kinh tế.

Lindbergh cho biết ông và đồng nghiệp của mình thích gọi hydro là "dao đa năng của việc giảm khí thải carbon, bởi vì chúng ta có thể sử dụng nó cho mọi thứ, không chỉ đốt cháy trong máy bay. Nếu chúng ta làm được điều đó, nó sẽ giúp chúng ta không chỉ tạo ra SAF mà còn tạo ra tiền đề cho việc sản xuất thức ăn, đó là ammonia và cung cấp phân bón. Vì vậy, chúng tôi đang xem xét vấn đề này một cách toàn diện."

"Chúng ta sẽ sống trong một xã hội hydro vào một thời điểm nào đó, nhưng chúng ta nên sử dụng nó để sản xuất eFuel và sử dụng nó như SAF thay vì đốt cháy hydro trong máy bay," Moesta kết luận.